simbol

Kategorije članstva v Planinski zvezi Slovenije članarina 2019


Vrste članstva Članarina (€)
Stari člani PD Iskra Kranj PZS
A član z največjim obsegom ugodnosti 51,00 56,00
A/d z družinskim popustom 46,00 51,00
B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti 23,00 26,00
B/d z družinskim popustom 19,00 21,00
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 17,00 19,50
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 13,00 17,00
S+Š/d z družinskim popustom 11,00 13,80
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 5,00 8,00
P+O/d z družinskim popustom 4,00 6,60
IN oseba s posebnimi potrebam oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti 6,00 8,00
IN/d z družinskim popustom 5,00 6,60

Trajanje članstva:
Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta.

Opomba:
Stari člani PD Iskra Kranj plačajo znižano članarino (kot priznanje za zvestobo).
Novi člani PD Iskra Kranj plačajo polno članarino PZS, deležni pa so popustov na izletih PD Iskra Kranj.Ugodnosti članov PZS

  Kategorije članstva A B B1 S+Š P+O IN
01. zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti
02. zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti
03. zavarovanje za stroške reševanja v tujini - ves svet
04. zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije
05. zavarovanje odgovornosti v tujini - ves svet
06. zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije
07. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50%), razen v sobah z 1 do 4 ležišči v pl. kočah I. kategorije (30%)
08. popusti pri prenočevanju v pl. kočah 13 planinskih organizacij Evrope  in Kanade
09. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec Mlada planinka
10. popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS (20%)
11. popust pri naročnini na revijo Planinski vestnik (25%)
12. pri nabavi opreme instoritev po seznamu pogodbenih partnerjev PZS

Dodatne informacije o članstvu (članarina, ugodnosti, zavarovanja, popusti pri pogodbenih partnerjih za nakup izdelkov ali storitev so na voljo na spletni strani PZS

 

simbol