simbol

Včlanitev v društvo, članarina in članska izkaznica za 2024

Včlanite se lahko v pisarni društva na Laborah (vsako sredo od 17. do 18. ure) pri Olgi Pavlin (tel. 031 882 671), kot običajno.
Kdor nima nove izkaznice, jo lahko dobi ob dodatnem plačilu 2€ - po pošti vam jo pošlje PZS na stalni naslov.
Informacije o včlanitvi, članarinah in ugodnostih dobite v društveni pisarni in na spletni strani društva.

Vrsta članstva v Planinski zvezi Slovenije (PZS) in višina članarine za 2024


Vrste članstva Članarina (€)
Dosedanji člani PD Iskra Kranj * PZS **
A član z največjim obsegom ugodnosti 65,00 68,00
A/d,
A/i ****
z družinskim popustom 58,00 61,80
B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti 30,00 32,00
B/člani društev v tujini članarina za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije; ugodnosti podobne kot pri članarini B --- 18,05
B/d,
B/i ****
z družinskim popustom 23,00 25,80
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 22,00 24,00
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 19,00 21,00
S+Š/d,
S+Š/i ****
z družinskim popustom 15,00 17,00
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 9,00
P+O/d,
P+O/i ****
z družinskim popustom 6,00 7,20
IN oseba s posebnimi potrebam oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti 8,00 9,00
IN/d z družinskim popustom 6,50 7,20
D *** društvena članarina (ne vključuje deleža za PZS) 15,00

Opombe:

* Dosedanji člani PD Iskra Kranj plačate znižano članarino (kot priznanje za zvestobo).

** Novi člani društva plačate polno članarino PZS, deležni pa ste popustov na izletih PD Iskra Kranj.

*** Društvena članarina D je članarina, ki jo plača posameznik, ki je že član drugega društva. Višino članarine določi društvo, ta kategorija članarine je možna izključno v primeru predhodnega plačila članarine pri matičnem društvu.
Tovrstna včlanitev je možna samo v društvu in ne preko prodajnih mest PZS (splet, pisarna PZS).
Član ne prejme izkaznice in znamkice, ima pa vse ugodnosti kot ostali člani PD Iskra Kranj. Ugodnosti članstva PZS uveljavlja s primarno članarino.

**** Članarina za invalide (oznaka /i) - velja za individualne člane z veljavno evropsko izkaznico invalidov)   

Ugodnosti članov PZS

    Kategorija članstva
  Vrsta ugodnosti A B B1 S+Š P+O IN
01. zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti
02. zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti
03. zavarovanje za stroške reševanja v tujini - ves svet
04. zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije
05. zavarovanje odgovornosti v tujini - ves svet
06. zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije
07. zavarovanje prehodne oskrbe in zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara
08. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS
20% - 40% popust za prenočevanje v planinskih kočah PZS. Podrobnosti na pzs.si.
09. popusti pri prenočevanju v pl. kočah 13 planinskih organizacij Evrope  in Kanade
10. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2, Mladi planinec/Mlada planinka*
11. popust pri nakupu edicij v Planinski založbi PZS (20%)
12. Letna naročnina na Planinski vestnik (25 %)
13. pri nakupu opreme in storitev pri pogodbenih partnerjih PZS
14. 25% popust na povratno vožnjo z nihalko na Golte in 50 % popust na redne cene vstopnic v Alpski vrt na Golteh
15. Prost vstop v Logarsko dolino z avtomobilom za člane PZS z veljavno planinsko izkaznico do 8. ure zjutraj.
16. 20% popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja
17. Popust pri vstopnini v  Nacionalni park PaklenicaNaravni park Biokovo in  Nacionalni park Mljet
18. 15% popust na nočitev v Hostlu Idrija

Opomba:

* Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo članov P+O, plus 10 %.

Dodatne informacije o članstvu (članarina, ugodnosti, zavarovanja, popusti pri pogodbenih partnerjih za nakup izdelkov ali storitev so na voljo na PZS/Članarina

 

simbol