Kategorije članstva v Planinski zvezi Slovenije (PZS) in višina članarine 2018


Vrste članstva
Članarina (€)
Stari člani PD Iskra Kranj
PZS
A član z največjim obsegom ugodnosti
50,00
55,00
A/d z družinskim popustom
45,00
50,00
B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti
22,00
25,00
B/d z družinskim popustom
18,00
20,00
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti
16,00
18,50
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti
12,00
16,00
S+Š/d z družinskim popustom
10,00
12,80
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti
5,00
7,00
P+O/d z družinskim popustom
4,00
5,60
IN oseba s posebnimi potrebam oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti
5,00
7,00
IN/d z družinskim popustom
4,00
5,60

Trajanje članstva:
Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta.

Opomba:
Stari člani PD Iskra Kranj plačajo znižano članarino (kot priznanje za zvestobo).
Novi člani PD Iskra Kranj plačajo polno članarino PZS, deležni pa so popustov na izletih PD Iskra Kranj.

Ugodnosti članov PZS

  Kategorije članstva
A
B
B1
S+Š
P+O
IN
1. zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti
2. zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti
3. zavarovanje za stroške reševanja v tujini - ves svet
4. zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije
5. zavarovanje odgovornosti v tujini - ves svet
6. zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije
7. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50%), razen v sobah z 1 do 4 ležišči v pl. kočah I. kategorije (30%)
8. popusti pri prenočevanju v pl. kočah 13 planinskih organizacij Evrope  in Kanade
9. oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah
10. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec Mlada planinka
11. popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS (20%)
12. popust pri naročnini na revijo Planinski vestnik (25%)
13. popust pri nabavi opreme instoritev po seznamu pogodbenih partnerjev PZS
Seznam ponudnikov pri katerih lahko člani uveljavjajo popust pri nakupu izdelkov ali storitev

Dodatne informacije o članstvu (članarina, ugodnosti, zavarovanja, popusti pri pogodbenih partnerjih so na voljo na spletni strani PZS