Dejavnosti društva

Za opravljanje svojih aktivnosti ima društvo za posamezna strokovna področja odseke. V društvu so naslednji odseki:

  • planinski in gorniški - skrbi za organiziranje in izvajanje izletov, pohodov, vzponov, odprav, turnega smučanja, srečanj, trekingov, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in podobnih društvenih akcij. S tovrstnimi dejavnostmi posreduje naravne lepote, zanimivosti planinskih predelov in življenja v gorah svojim članom in ostalim občanom.
  • za varstvo narave - skrbi za varstvo narave in okolja v skladu s smernicami, ki jih na tem področju postavlja Planinska zveza Slovenije.
  • vodniški - skrbi za dejavnost planinskega in gorskega vodništva, v skladu s smernicami in okviri, ki jih na področju vodništva postavljata PZS in Planinsko društvo Iskra Kranj.
  • za informatiko, propagando in kulturo - v sodelovanju z Upravnim odborom društva in vsemi ostalimi odseki skrbi za obveščanje članov društva in javnosti o občnih zborih, srečanjih, izletih, usposabljanjih, društvenih akcijah in drugih pomembnejših društvenih prireditvah ter dogodkih. V sodelovanju z odsekom za izobraževanje, odsekom za varstvo narave in drugimi odseki skrbi za izdajanje planinske literature v skladu z zakoni.
  • za gospodarjenje - opravlja gospodarsko dejavnost v skladu s zakoni, ki urejajo to področje. Skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za delovanje društva in za upravljanje ter vzdrževanje planinskih objektov, ki so v lasti društva ali jih društvo upravlja.
  • za izobraževanje - skrbi za vzgojo in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja. Skrbi za vzgojo in izobraževanje svojih članov na področjih varnosti hoje v naravi, nudenje prve pomoči, vključno z uporabo  sodobnih sredstev pri zastojih srca. Vzdržuje visoko pripravljenost vodnikov društva s pogostimi osveževanji znanja.
  • V društvu je dolgo deloval fotografski odsek, njegova dejavnost pa je zadnja leta usahnila. Nekaj njegove zgodovine.