simbol

Za opravljanje svojih aktivnosti ima društvo za posamezna strokovna področja odseke. V društvu so naslednji odseki:

  • planinski in gorniški - skrbi za organiziranje in izvajanje izletov, pohodov, vzponov, odprav, turnega smučanja, srečanj, trekingov, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in podobnih društvenih akcij. S tovrstnimi dejavnostmi posreduje naravne lepote, zanimivosti planinskih predelov in življenja v gorah svojim članom in ostalim občanom.
  • vodniški - skrbi za dejavnost planinskega in gorskega vodništva, v skladu s smernicami in okviri, ki jih na področju vodništva postavljata PZS in Planinsko društvo Iskra Kranj.
  • mladinski - želi ponuditi sproščen začetek spoznavanja hribov in gorske okolice našim najmlajšim in tistim, ki se še nekje šolajo. Začenjamo torej z najmlajšimi, ki pridejo na izlet s svojimi starši ali jih ti na izlet še celo prinesejo. Največ dela mladimi je na ramenih mentorjev planinskih skupin. Mladinska komisija PZS organizira seminarje za pedagoške delavce, ki mentorjem, ki so naši člani nudijo strokovno usposabljanje.
    Na izletih društvo zagotavlja organizacijo, strokovno in vodniško pomoč.
  • za izobraževanje - skrbi za vzgojo in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja. Skrbi za vzgojo in izobraževanje svojih članov na področjih varnosti hoje v naravi, nudenje prve pomoči, vključno z uporabo  sodobnih sredstev pri zastojih srca. Vzdržuje visoko pripravljenost vodnikov društva s pogostimi osveževanji znanja.
  • za informiranje - v sodelovanju z Upravnim odborom društva in vsemi ostalimi odseki skrbi za obveščanje članov društva in javnosti o občnih zborih, srečanjih, izletih, usposabljanjih, društvenih akcijah in drugih pomembnejših društvenih prireditvah ter dogodkih. V sodelovanju z odsekom za izobraževanje in drugimi odseki skrbi za izdajanje planinske literature v skladu z zakoni.
  • V društvu je dolgo deloval fotografski odsek, njegova dejavnost pa je zadnja leta usahnila. Nekaj njegove zgodovine.

simbol