Slavnostna seja ob 70. obletnici Planinskega društva Iskra Kranj

Obletnice so priložnost, ko se zberejo prijatelji, so priložnost za obujanje spominov, pa tudi priložnost za vpogled v sedanjost. In zato smo se 7. novembra zbrali člani, kot tudi bivši člani PD Iskra Kranj, da slavnostno obeležimo 70. letnico delovanja društva.

slavnostna seja

S svojo prisotnostjo so nas počastili: podžupan MO Kranj Janez Černe, podpredsednik PZS Miro Eržen, predsednik MDO Franc Benedik, podpredsednik MDO Jože Stanovnik, delegati PD Kočevje in PD Križe.

slavnostna seja

Slavnostno sejo smo pričeli s pesmijo »Oj Triglav moj dom«, ki nam jo je zapel MPZ Svoboda iz Mengeša.

slavnostna seja

Navzoče na slavnostni seji je pozdravil, podžupan MO Kranj, gospod Janez Černe.

O ustanovitvi PD Iskra Kranj davnega leta 1949 in preživelih 70 turbulentnih letih, nam je kronološko prikazal naš dolgoletni član Milan Čelik, planinski vodnik, dobitnik prav vseh priznanj, tako društvenih, kot priznanj PZS. Sodeloval je pri ustanovitvi, če se lahko tako izrazimo »novejšega« društva.

Nekoč se je vedelo, da za uspešne planinske podvige ne zadostuje samo zagon, temveč je pomembno tudi znanje. Žal se tega danes premalo zavedamo.

Največ izkušenj s tega področja ima naš dolgoletni član Marjan Ručigaj, dobitnik prav vseh društvenih priznanj in priznanj PZS, ki se je prijazno odzval vabilu, da smo skupaj obujali spomine. Slikovito nam je prikazal, tako izobraževanja, kakršna so imeli nekoč, kot tudi nekaj edinstvenih vzponov.
Za njegov izjemen prispevek k delovanju društva, smo mu izročili Listino o imenovanju za častnega člana društva.

slavnostna seja

slavnostna seja

In ker sta pohodništvo ter vodništvo v planinskih društvih tesno povezana, nam je o organizaciji vodništva skozi leta, izčrpno predstavil naš dolgoletni vodnik, Stanko Dolenšek.

Nekaj besed o koči na Čemšeniku je podala predsednica. Da društvo ne bi ostalo povsem brez svoje koče, po izgubi koče na Jakobu, smo sedaj vso energijo usmerili v kočo na Čemšeniku, ki si jo, skupaj z lastnikom, Komunalo Kranj, trudimo čim bolj okoljevarstveno urediti. Miru željnim pohodnikom želimo ponuditi neokrnjeno naravo in obnovljene stare poti.
V potrditev, da odgovorno skrbimo za okolje in prostor, je prav, da se zapiše, da se je naša članica, Nataša Burgar Gabrovec zakopala v delo, čez celo poletje je obiskovala kočo na Čemšeniku in vzorčila vodo, na koncu pa s seminarsko nalogo o čistilni napravi na Čemšeniku pridobila Diplomo – varuhinja gorske narave, za kar smo se ji v imenu društva, kot tudi vseh nas, ki pijemo odlično vodo iz čemšeniškega zajetja in verjamemo, da tudi Komunale Kranj, iskreno zahvalili.amo.

slavnostna seja

O zgodovini koče na Čemšeniku nam je več povedal Metod Zaplotnik, ki je tudi med zaslužnejšimi člani za to, da smo kočo na Čemšeniku dobili v oskrbo.

slavnostna seja

Na koncu pa nam je, naš častni član, Janez Drašler, predstavil Bilten o bivaku pod Kočno, ki sta ga spisala skupaj s prav tako častnim članom, Jožetom Oštrekom. .

Podpredsednik PZS je ob naši 70 letnici društvu izročil Jubilejno listino. Delegati PD Kočevje so nam, prav tako za jubilej, podarili sliko, ki smo jo razstavili v koči Čemšenik.

Slavnostno sejo smo zaključili s pesmijo in prijetnim druženjem.


Zapisala:
Rozalija Rajgelj