Povzetek volilnega zbora članov PD Iskra Kranj

ki je bil v petek, 1. marca 2019 v gostilni Gitadela v Stražišču pri Kranju.
Volilnega Zbora članov so se poleg številnih članov Društva udeležili tudi gostje in sicer:
gospod Benedik iz Meddruštvenega odbora Gorenjske, predstavniki PD Kočevje in predstavniki PD Križe.

obcni_zbor Po protokolarnih imenovanjih so bila na vrsti poročila odsekov:
vodniškega, izletniškega in gospodarskega odseka, odseka za varstvo narave, mladinskega odseka ter odseka za informiranje.
Zatem je sledilo finančno poročilo, poročilo administracije, nadzornega odbora in nazadnje poročilo predsednika društva. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta. Iz poročil je bilo razbrati, da naše društvo uspešno deluje, da pa bomo morali, zavoljo izgube planinske koče na Jakobu, v bodoče skrbno pretehtati vsak izdatek.

Na zboru članov smo razrešili dosedanje vodstvo in imenovali novo. Večji del članov UO je ostalo na dosedanjih zadolžitvah, nekaj pa je sprememb.

Spremembe v upravnem odboru :
 • za predsednico društva je bila izvoljena Rozalija Rajgelj, ki je za podpredsednika imenovala Miho Mraka,
 • vodniški in izletniški odsek se združita v vodniški odsek, vodi ga Sašo Košnik,
 • gospodarski odsek je prevzel Miran Štular,
 • finančno področje je prevzela Andreja Kavčič.

Podelili smo tudi priznanja, zahvale in nagrade ...

Občni zbor 2019

Častni znak PZS so prejeli:

 • Peter Globočnik - zlati častni znak
 • Milena Pavlin - bronasti častni znak
 • Miha Mrak - bronasti častni znak
 • Metod Zaplotnik - bronasti častni znak
Občni zbor 2019

Zahvalo in pohvalo PD Iskra Kranj za vodenje izletov so prejeli naslednji vodniki :

 • Uroš Prelovšek – vodil 11 izletov,
 • Milan Čelik – vodil 6 izletov,
 • Sašo Košnik – vodil 5 izletov

Priznanje »Častni član« je prejel

Emil Sekne za dolgoletno uspešno vodenje PD Iskra Kranj.

Občni zbor 2019

Zahvalo PD Iskra Kranj so prejeli:

 • Janez Drašler in Jože Oštrek – za dolgoletno oskrbo Bivka Iskra pod Kočno, ter zapripravo in izdelavo Zbornika »Bivak pod Kočno« .
 • Miha Mrak – za uspešno vodenje društva v obdobju 2015-2018.
Občni zbor 2019

Zahvalo PD Iskra Kranj ob zaključku dolgoletnega in uspešnega dela sta prejela:

 • Marjan Ručigaj,ustanovni član PD Iskra Kranj je aktivno sodeloval v organih društva kot vodnik, načelnik odseka za izobraževanje, pod njegovim vodstvom je nekaj let uspešno delovala tudi foto sekcija.
 • Metod Zaplotnik – za 20 letno sooblikovanje PD Iskra Kranj, predvsem za uspešno finančno poslovanje društva.
Občni zbor 2019

Zahvalo PD Iskra Kranj s plaketo sta prejela:

 • Jožica in Franc Majcen – za dolgoletno skrbno in dobro opravljanje oskrbništva Doma Čemšenik.

  Njuno delo v koči Čemšenik se polagoma zaključuje. Društvo intenzivno dela na iskanju novega oskrbnika.

Volilni občni zbor smo zaključili s prijetnim druženjem in klepetom.


Pripravila: Rozalija Rajgelj in Rado Gabrovec