simbol

Ureditev Panoramske poti nad Domom Čemšenik"

V času, ko so se sprostile »Covid omejitve«, je ekipa, ki je lansko leto postavila dve klopci na Panoramski poti, tokrat postavila tretjo prav tako na čudovitem razgledišču, ki še čaka naš uradni krst.

panoramska pot
panoramska pot


Na pobudo pohodnikov »Panoramske poti« so se v ponedeljek 27.7.2020 trije naši »mladeniči« odločili za poletno košnjo visokih trav, ki so na posameznih delih zakrivale pot.


Že sam prehod celotne poti je lep zalogaj, kaj šele, če imaš v rokah koso, sonce pa neusmiljeno pripeka.

A vendar so zmogli, pot je ponovno varna, za kar se jim v Društvu, v imenu vseh bodočih pohodnikov iskreno zahvaljujemo.


panoramska pot

panoramska pot

panoramska pot

Naj slike govorijo zase.
Pripravila : Rozalija Rajgelj