simbol

Bivak Iskra pod Kočno

Septembra 2019 smo se na pobudo Jožeta Oštreka povzpeli do našega Bivaka, ga prezračili, pospravili in odnesli smeti v dolino o čemer smo takrat poročali na naši spletni strani.

Takrat je dozorela ideja, da bi tovrstno »Pripravo Bivaka pred zimo« izvedli vsako leto. Letošnjo akcijo sem predvidela v mesecu oktobru in tudi pripravila razpis.
Prijav je bilo 5, a nam je žal prezgodnji sneg preprečil varen dostop do Bivaka.

Bivak Kočna 2020

Bivak Kočna 2020

Pa vendar, Bivak je pospravljen in urejen čaka zimski spanec, saj ga je v septembu obiskal naš gospodar, Miran Štular, za kar se mu, na tem mestu, zahvaljujem.

Komisija za pripravo Programa 2021 , kot tudi načelnik Vodniškega odseka, sta prisluhnila pobudi in »Pripravo Bivaka pred zimo« uvrstila v Program. Bivak je deležen kar nekaj obiska, predvsem tujcev, ki velikokrat »pozabijo« smeti odnesti s seboj v dolino.

Trud naših predhodnikov si zasluži, da z Bivakom ravnamo odgovorno, zato upam, da bo jesenski pohod do Bivaka postal tradicionalen.

Zapisala: Rozalija Rajgelj

Slike: Miran Štular