Spominska plaketa PZS Petru Globočniku ob 80-letnici

Spominska plaketa

V letu 2020 je naš vodnik, Peter Globočnik, slavil svoj častitljivi življenski jubilej, 80 let, ob tem bi lahko rekli, da je obeležil tudi 40. letnico vodenja v PD Iskra Kranj.

V počastitev obeh jubilejev, smo v društvu predlagali Planinski zvezi Slovenije, da mu podeli Spominsko plaketo.
To bi moral prejeti v decembru 2020, a so zavoljo epidemioloških razmer v državi podelitev prestavili na marec 2021.

Spominske plakete podeljuje PZS ob življenskih jubilejih svojim najzaslužnejšim članom za njihovo dolgoletno zvesto in izjemno uspešno delo.

Obrazložitev, ki je bila podana ob svečani podelitvi:

»Peter Globočnik ja član planinske organizacije vse od leta 1974. Kmalu po včlanitvi je pričel razmišljati, da mu je vodenje po planinskih poteh pisano na kožo, zato je šel v uk k dvema priznanima vodnikoma v PD Kranj, to sta bila Jože in Meta Šparovec. PD Iskra Kranj je bilo takrat sekcija PD Kranj in Peter je bil dve leti vodja sekcije. V tistem času ni bilo izobraževanja za vodnike v takšni obliki kot danes. Najprej si bil vajenec, potem pomočnik. Vodnik (danes bi temu rekli inštruktor), je moral pisno potrjevati vsak pohod/vzpon, pri katerem je kandidat sodeloval. Peter Globočnik

Peter podelitev

S svojo zavzetostjo pri vodenju in ljubeznijo do planin si je »pridelal« kategorije »A«,»B« in »D«.

Peter letos obeležuje 40–letnico vodenja v PD Iskra Kranj. Če začnemo seštevati, koliko izletov na mesec je vodil in pomnožimo s številom 40, pridemo do trimestne številke, ki mu jo lahko marsikdo zavida. Izpeljati toliko izletov je mogoče samo z veliko ljubeznijo do gora in do planinskih prijateljev.

Leta 1993 je za svoj doprinos planinstvu od PZS prejel bronasti častni znak, leta 1999 srebrni častni znak in leta 2019 zlati častni znak.

Glede na leta izbira lažje ture, tudi število vodenj je temu primerno zmanjšal, a je pri tem ohranil svojo hudomušnost, bistrega duha in preudarno razmišljanje.«

Peter podelitev

Zapisala:
Rozalija Rajgelj, predsednica PD Iskra Kranj

Fotografije:
Tomo Globočnik, arhiv PZS