simbol

Volilni zbor članov Planinskega društva Iskra Kranj, 3. marec 2023

23. zbor članov je, tako kot že vrsto let, potekal v gostilni Gitadela v Stražišču. Zbora se je udeležilo 50 članov, kot gost predsednik MDO Gorenjske, Valentin Rezar in en častni član, Janez Drašler.


Po pozdravnem nagovoru predsednice, Rozalije Rajgelj, je volilni zbor pričel z delom.


Na vrsti so bila poročila, ki so bila, s strani udeležencev, lepo sprejeta.bivak kočna

Vse prisotne je pozdravil Valentin Rezar, predsednik MDO Gorenjske.

bivak kočna

Sledila je razrešnica dosedanjemu vodstvu in predlog novega vodstva, z nekoliko zmanjšano zasedbo. Ukinjen je bil gospodarski odsek, ker naše društvo nima nobene koče v lasti. Ukinjen je bil tudi Odsek za varstvo gorske narave z obrazložitvijo, da bomo sodelovali z Odsekom za varstvo gorske narave, v okviru MDO Gorenjske.

ekipa

Člani so soglasno potrdili kandidatno listo:

 • ROZALIJA RAJGELJ, predsednica
 • SAŠO KOŠNIK, načelnik Vodniškega odseka
 • PETRA JENKO, načelnica Mladinskega odseka
 • ANDREJA KAVČIČ, Odsek za finance
 • RADO GABROVEC, Odsek za Informiranje
 • OLGA PAVLIN, Administracija in blagajna

bivak kočna

Za podpredsednika je predsednica imenovala SAŠA KOŠNIKA. Poleg tega so bili izvoljeni člani nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Nadzorni odbor:

 • MIRA STARC, predsednica
 • MIRAN ŠTULAR, član
 • MATJAŽ PROSEN, Član

Častno razsodišče:

 • BROVČ JANKO, predsednik
 • DUŠAN RAVNIHAR, član
 • MILENA OMAN, Članica
Po izvolitvi, se je predsednica, v imenu vseh izvoljenih, zahvalila članom in jim obljubila, da se bodmo še naprej trudili za zadovoljstvo svojega članstva.

Sledil je prijetnejši del: Podelitev treh nagrad, dveh priznanj in štirih zahval.

Nagrade za zvestobo na izletih so prejeli:
 • Za 12 opravljenih izletov, Breda Šturm, bon za en izlet po Sloveniji
 • Za 10 opravljenih izletov sta praktično darilo prejela: Starc Mira in Igor Dežman

Priznanje in nagrado za dobro opravljeno delo v odseku sta prejela:

bivak kočnaMIHA MRAK,

za prve korake in nepopustljivost pri oranju ledine ob ustanavljanju Mladinskega odseka.

Letos predaja veslo mlajši kolegici z željo, naj pluje z ugodnim vetrom naprej.

bivak kočna


MILENA PAVLIN,

za dolgoletno vestno in aktivno vodenje Odseka za varstvo gorske narave.

Nekaj let zaporedoma je bila aktivna kot predsednica inventurne komisije društva, koordinirala pa je tudi predloge za priznanja med društvom in komisijo za priznanja na PZS.

Zahvale so prejeli:
 • MIRAN ŠTULAR, načelnik Gospodarskega odseka, za zgledno in dobro opravljeno delo na Bivaku Iskra pod Kočno in Domu Čemšenik.
 • MATJAŽ PROSEN, predsednik Nadzornega odbora, za aktivno sodelovanje in svetovanje na sejah UO.
 • DUŠAN RAVNIHAR, predsednik Častnega razsodišča, za dobro in korektno opravljanje funkcije.
 • JANKO BROVČ, za zelo uspešno in skrbno organizirane večdnevne izlete na Hrvaško in s tem skrbi za prepoznavnost našega društva izven meja.

Po zaključku uradnega dela se je pričel bolj sproščujoč del večera.

ekipa

Zapisala: Rozalija Rajgelj